Titel: Ridder Roeland en de instrumenten
Opdrachtgever: IVN Consulentschap Utrecht
Idee: Bart de Koning

2001