Naam: Femke van Gent

Telefoon: +44 (0)1248 490578
E-mail: info@femkevangent.nl

Opdrachtgevers:
Countryside Council for Wales (CCW)
Marine Awareness North Wales (MANW)
Vereniging Natuurmonumenten www.natuurmonumenten.nl

IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie
Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme (NNBT)
Gemeente Zoeterwoude
VVV Holland-Rijnland
Jongeren Milieu Actief (JMA)
Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie (JNM)
Stadsdeel Amsterdam-Noord
Staatsbosbeheer
Groninger Landschap
Museon
Bart de Koning www.natuureducatie.com
SWP uitgevers
Kiddo, (tijdschrift BSO & onderwijs)
De wereld van het jonge kind (vakblad onderwijs)
Green Party, United Kingdom
Abbey Road Centre/Canolfan lôn Abaty, Bangor

 

 

 

©Copyright 2008 De illustraties op deze website mogen uitsluitend gebruikt worden voor orientatie- en presentatiedoeleinden. Ieder ander gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van deze illustraties is een inbreuk op het auteursrecht en strafbaar.